Tel: 06 - 441 161 10

Werkwijze

Wat goed is, is goed!

Mijn werkwijze kenmerkt zich door oplossingsgericht werken en een aanpak, waarbij rekening wordt gehouden dat het kind deel uitmaakt van een (gezins)systeem. Vooral bij problemen binnen de hechting is het van belang om u en uw kind samen te zien. Kijken naar krachten en wat goed gaat om van daaruit de problemen aan te pakken past binnen mijn werkstijl. Werken volgens deze benadering maakt dat u en uw kind sneller uit de negatieve spiraal komen en meer positieve momenten met elkaar zullen ervaren.

Voor Kinderpraktijk Lelystad is het belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit een basis van vertrouwen, zowel tussen de hulpverlener en de cliënt, als tussen de ouder/verzorger en het kind. Verbinding zoeken staat centraal, zowel in uw gezin als ook met andere disciplines waar de praktijk naar toe kan verwijzen. Er wordt gewerkt om zo snel mogelijk positieve interacties op gang te brengen en het gevoel te hebben weer vooruit te gaan. Soms zijn daar andere manieren voor nodig dan die we al kennen en is een gezonde dosis vindingrijkheid nodig.

Door bovenstaande manier van werken zal het aantal consulten beperkt blijven.

Verder werk ik ook met Sherborne bewegingspedagogiek, vooral als er sprake is van problemen in de ouder-kind relatie. Hiervoor heb ik de cursus OKI-B afgerond. Dit staat voor Ouder en Kind Interactie Bewegingsspel. Dit wordt ingezet als er zich problemen binnen de hechtingsproces hebben voorgedaan.

Kinderpraktijk Lelystad maakt verder deel uit het van !Jes team Flevoland. Deze verzorgt trainingen wanneer er sprake is van echtscheidingen, www.jesteamflevoland.nl.

Verder wordt er gewerkt met het vriendenprogramma. Dit is een preventief- en behandelaanbod wanneer er bijv. sprake is van angst- en depressieve klachten. Bij voldoende aanmeldingen start de groepstraining.