Tel: 06 - 441 161 10

Voor wie?

Een orthopedagoog richt zich op de opvoeding en behandeling van kinderen. Tijdens het proces van opvoeden en opgroeien, kunnen zich situaties voordoen, waarbij u of uw kind een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit kan op verschillende momenten en in verschillende leeftijdsfasen zijn.

Vragen die bij mij terecht komen liggen op verschillende vlakken.

Enkele voorbeelden zijn:

  • u heeft behoefte aan bevestiging van de manier waarop u de problemen aanpakt
  • forse slaapproblemen van uw kind
  • u bent gescheiden en uw kind heeft daarin extra ondersteuning nodig
  • ten gevolge van een (ernstig vermoeden van een) diagnose, heeft uw kind problemen op bijvoorbeeld het gebied van zelfvertrouwen en zelfbeeld of omgang met moeilijkheden in het dagelijks leven
  • negatieve onderlinge communicatie in het gezin
  • uw kind vindt het moeilijk naar u te luisteren

Ook kunt u zich tot mij wenden wanneer er zich problemen voordoen of hebben voorgedaan op het gebied van het (hechting)sproces tussen ouder en kind.

Hechting wordt gekenmerkt door een fundamentele relatie tussen een kind en verzorger. Vaak ervaren kinderen een veilige hechting met hun opvoeder en gebruiken zij de opvoeder als thuisbasis om de wereld om zich heen te ontdekken en zich verder te ontwikkelen. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor dit proces van veilige hechting niet optimaal is verlopen of verloopt. Dit kan komen door kenmerken van kind, kenmerken van de opvoeder of door bijvoorbeeld gezinsomstandigheden. Dan is het belangrijk dat kind en opvoeder elkaar weer vinden, het kind zich durft toe te vertrouwen aan de ander en het zelfvertrouwen van het kind weer toeneemt. Dat is een belangrijke basis om verder op te bouwen. Vaak is er ondersteuning nodig om dit proces van hechting weer goed op gang te brengen en een goede basis te creëren om weer samen verder te groeien.

Let op: de behandelingen worden enkel vergoed wanneer er sprake is van een stoornis en niet enkel van klachten. Bij twijfel hierover kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.