Tel: 06 - 441 161 10

Kosten & Vergoeding

Kinderpraktijk Lelystad is een praktijk voor Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ). Dit  is bedoeld voor kinderen met lichte tot matige ernstige psychische problemen. Er zijn vier zogenaamde ‘produkten’ met bijbehorende behandelduur: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. 

 Indien u bent verhinderd voor een afspraak gelieve deze 24 uur van te  voren af te melden.

 

Een consult duurt 45 minuten en daarnaast wordt er 15 minuten gereserveerd voor voorbereiding en verslaglegging.

 

De volgende tarieven worden gehanteerd:

Oudergesprek : €90,-
Intake gesprek : €90,-

De kosten voor een intelligentieonderzoek (intake, testafname en verslaglegging, adviesgesprek, zonder schoolobservatie) zijn €495,-. Voor een uitgebreider onderzoek waarbij eveneens de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt meegenomen, zal op voorhand een offerte aan u worden uitgebracht.