Tel: 06 - 441 161 10

Informatie

Sherborne:

Het is mogelijk om een groepssessie Sherborne bewegingspedagogie te doen met een aantal kinderen tegelijk. Ook kunt u zich aanmelden voor sessies met ouder/verzorger en uw kind, vooral indien er sprake is van problemen binnen de hechting. Informatie over Sherborne: http://sherbornenl.wordpress.com/developmental-movement/

Vriendenprogramma:

Het VRIENDEN-programma is een protocollair cognitief gedragstherapeutisch programma voor behandeling van kleuters, kinderen en jongeren met angststoornissen. In klassenverband kan het programma heel goed ingezet worden ter preventie van angststoornissen en depressieve klachten. De training wordt gegeven bij voldoende aanmeldingen. De training wordt gegeven samen met Kinderpraktijk Gezellig Stralen.

Samenwerking:

Er is in Lelystad een groot netwerk opgebouwd waardoor (eventuele) doorverwijzingen makkelijk kunnen worden gedaan en samenwerking tot stand kan komen.

In geval van gescheiden ouders:

Ouders en verzorgers zijn de opdrachtgever van de praktijk en u kunt als ouder/verzorger zelf ondersteuning, advies en onderzoek aanvragen. Ook bij gescheiden ouders werk ik zoveel als mogelijk samen met beide ouders, omdat zij weliswaar geen levenspartners meer zijn, maar wel ouderpartners van hun kind. Het is daarbij belangrijk dat als ik uw kind in behandeling heb, beide gezagsdragende ouders daarvoor ook toestemming verlenen.

KVK nummer: 58498168

AGB-code: 94-013438

Interessante links:

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen:  www.nvo.nl

Informatie over Sherborne: http://sherbornenl.wordpress.com/developmental-movement/