Tel: 06 - 441 161 10

Diagnostiek

Soms is niet altijd gelijk duidelijk wat er aan de hand is met een kind. Het vertoont gedrag, of ontwikkelt zich anders dan ouders verwachten. Dan kan een psychodiagnostisch onderzoek meer inzicht geven in de sterke en zwakke kanten van een kind en de ontwikkelingsfase (zowel cognitief als sociaal-emotioneel) waarin het verkeert. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om te weten met welke thema’s uw kind zich bezighoudt, wat het niveau van sociaal-emotioneel functioneren is en hoe de persoonlijkheid zich kenmerkt. Ook kunnen er vermoedens zijn van een psychiatrische stoornis. Dit alles om de juiste begeleiding te geven aan uw kind.

Ook kunt u of de school van uw kind vragen hebben over de cognitieve vaardigheden, het intelligentieniveau van uw kind bij achterblijvende leerprestaties of het vermoeden van meer- of hoogbegaafdheid.

Gerichte handelingsadviezen voor opvoeders en/of onderwijzers zijn een leidraad bij het verrichten van een psychodiagnostisch onderzoek.

Kinderpraktijk Lelystad kan psychodiagnostisch en intelligentieonderzoek uitvoeren bij kinderen tussen 6 en 17 jaar. Deze onderzoeken komen over het algemeen niet in aanmerking voor vergoeding. Ik bespreek samen met u de inhoud en de kosten van het onderzoek. Zie ook vergoedingen.